• Billede af Vandværk
  • Hune naturbørnehaven
  • Filter
  • Hune kirke
  • Pumpe
  • Hune kulturhuset
  • danmarksflag

RSS nyheder

 

Ordinær generalforsamling finder sted fredag den 24. februar 2017 kl. 19:00 i Hune Forsamlingshus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne Forslag til dagsordenspunkter skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

Indstilling af vaskemaskine: Vandets hårdhedsgrad er 7,5

 

Orientering til tidligere forbrugere under Rødhus Vandværk

Hune Rødhus vandværker indskud