• Pumpe
 • danmarksflag
 • Filter
 • Hune naturbørnehaven
 • Hune kulturhuset
 • Billede af Vandværk
 • Hune kirke

RSS nyheder

 

Firmaet Analytech har i brev af 11. oktober 2017 meddelt, at der ikke findes sprøjterester af ukrudtsmidlet Chloridazon i drikkevandet hos forbrugerne under Hune Vandværk.

18. oktober 2017 Bent Jensen, formand

Indstilling af vaskemaskine: Vandets hårdhedsgrad er 7,5

 

Orientering til tidligere forbrugere under Rødhus Vandværk

Hune Rødhus vandværker indskud

 

Næste års generalforsamling finder sted den 23. februar 2018 kl. 19:00 i Hune Forsamlingshus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne, jfr. nedenfor:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  1. På valg til bestyrelsen er: John Bernth, Jens Haugaard og Bent Jensen – alle modtager genvalg
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter
 8. Eventuelt