• Hune naturbørnehaven
  • Filter
  • Billede af Vandværk
  • Hune kirke
  • Hune kulturhuset
  • Pumpe
  • danmarksflag

RSS nyheder

 

Fundet af ukrudtsmidlet Chloridazon i drikkevandet på visse vandværker på bl. a. Fyn, har ført til, at Hune Vandværk har rekvireret en undersøgelse hos firmaet Analytech. Firmaet har allerede taget prøver, men resultatet af prøverne kendes endnu ikke. Når resultatet foreligger, vil de blive offentliggjort her på siden.

2. oktober 2017  Bent Jensen, formand 

Indstilling af vaskemaskine: Vandets hårdhedsgrad er 7,5

 

Orientering til tidligere forbrugere under Rødhus Vandværk

Hune Rødhus vandværker indskud

 

Næste års generalforsamling finder sted den 23. februar 2018 kl. 19:00 i Hune Forsamlingshus. Dagsorden i henhold til vedtægterne, som du kan se andet sted på denne hjemmeside.