Hunetorpvej 49 Hune 9492 Blokhus
Problemer med vandforsyningen
+45 40 407 236

Hune Vandværk har udskiftet sine målere, så aflæsningen nu foregår automatisk fra din måler til en modtager, der registrerer din målerstand. Denne automatiske aflæsning finder sted i perioden 15. september til 15. oktober.

Du har selvfølgelig mulighed for selv at aflæse din måler i perioden og kontrollere, at den automatiske aflæsning er korrekt, når du i det nye år modtager din opkrævning fra vandværket.

I tilfælde af fejl kan du henvende dig til regnskabsfører Karen Kjær på tlf. +4520740736 (mellem 15-16) eller mail khkadm@live.dk

 

Følg med i dit vandforbrug

Hent guide her