Hunetorpvej 49 Hune 9492 Blokhus
Problemer med vandforsyningen
+45 40 407 236

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Vandets hårdhed  har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver. På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden

Læs om hårdhed af vandet

Her kan du få yddybende forklaring på vandets hårdhed og hvad du kan gøre.

Vandprøver m.m

Se de nyeste analyseattester og analyseresultater

Yderligere information om vandkvaliteten

Hvis du vil vide mere om vandanalyserne og kvalitetskrav til drikkevand, kan du se en uddybende forklaring på Eurofins hjemmeside.

Spørgsmål og svar om vandkvalitet

Hvor hårdt er mit vand?

Vandet inden for Hune Vandværks forsyningsområde har hårdhedsgrader mellem 8 odH og 12 odH og placeres dermed inden for hovedkategorien “middelhårdt"

Læs mere om hårdhed her.

Hvad betyder "hårdt vand"?

“Hårdhed" beskriver vandets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader (odH).

Vandets hårdhed i Danmark ligger mellem 5 og 30 odH.

“Hårdt vand" har et højt indhold af calcium og magnesium. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen. Jo hårdere vandet er, desto mere vaskemiddel skal der bruges.

Hvorfor er vandet indimellem rødbrunt/rustfarvet?

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt/rustfarvet, kan det skyldes forstyrrelser på ledningssystemet. Dette kan fx ske under reparationsarbejder på forsyningsledningen, i gaden eller inde i ejendommen.

Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at aflejret kalk og jern rives med fra ledningssystemet. Denne misfarvning af vandet anses for at være uskadelig.

For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe ca. 10 minutter, indtil vandet bliver klart.

Bor du i etageejendom, bedes du kontakte din vicevært.

Hvis dette ikke hjælper kan du kontakte Hune Vandværk.

Hvorfor er vandet indimellem hvidt?

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet.

Prøv at fylde et glas med “hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet igen bliver klart.

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der kommer luft i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. “Hvidt" vand er ikke sundhedsskadeligt.

“Hvidt vand" kan afhjælpes ved at lade alle vandhaner i ejendommen løbe i ca. 10 minutter.

Kontakt Hune Vandværk ved at sende en e-mail: info@hunevand.dk

Bor du i etageejendom, bedes du kontakte din vicevært.

Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer?

I kobberinstallationer på din egen installation vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske og lignende.

Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem ved at lade vandet løbe, så vandet er koldt, når du drikker det.

Hvad gør jeg, hvis mit vasketøj er blevet misfarvet af rødbrunt vand?

  1. Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug en plastbalje – ikke badekarret, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand som tøjet kan tåle.
  2. Lad tøjet ligge i blandingen fra ½ time til et døgn, afhængig af hvor kraftig misfarvning der er tale om.
  3. Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen. Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.
  4. Hvis tøjet herefter stadig er misfarvet, kontakt Hune Vandværk.

Hvorfor kan vandet lugte af "rådne æg"?

Lugten af “rådne æg" (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten kan skyldes manglende vedligeholdelse af dit varmt vandsanlæg. Kontakt en vvs-mester.

Lugt kan også komme fra afløbet, hvis vandlåsen ikke er fyldt med vand. Tjek af din vandlås er fyldt med vand. Kontakt evt en vvs-mester for hjælp.

Tilsættes der klor eller andre kemikalier i vandet?

Nej. Vandet fra vandhanen stammer fra grundvandet.

På vandværket gennemgår vandet en simpel vandbehandling: Iltning og filtrering. Vandet iltes i iltningsbassiner og filtreres gennem et filter, som består af et lag antracitkul og flere lag sand og grus. Filteret fjerner jern- og manganforbindelser, som er ganske ufarlige, men som kan misfarve vandet og give det en metallisk smag.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis vandet smager dårligt eller anderledes, end det plejer?

Du kan henvende dig til Hune Vandværk på tlf. +45 98 248 743 eller email: info@hunevand.dk