Hunetorpvej 49 Hune 9492 Blokhus
Problemer med vandforsyningen
+45 40 407 236

Takstblad og priser for 2021

Driftsbidrag

Beskrivelse Pris (DKK)
Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig pr. måler 300,00
Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse pr. enhed 250,00
Fast årlig driftsbidrag for Landbrug – erhverv – institutioner og lign pr. enhed 350,00
Fast årlig driftsbidrag større erhverv – institutioner og lign pr. enhed 350,00
Målerleje pr. måler 100,00
Kubikmeterafgift pr. m3 2,50
Statafgift for ledningsført vand pr. m3 6,18

Anlægsbidrag / tilslutningsafgifter - der betales ved en ejendoms tilslutning og/eller udbygning

Anlægsbidrag er plus de faktiske omkostninger

Enfamiliehuse og forretninger og lign

Beskrivelse Pris (DKK)
Hovedanlægsbidrag v. ø 32 m/m pr. enhed 10.000,00
v. ø 40 m/m pr. enhed 20.000,00
v. ø 50 m/m pr. enhed 30.000,00
v. ø 50 m/m pr. enhed 40.000,00

Ejendomme med flere lejligheder

Hvis en ejendom skifter status fra udlejning til ejer, skal der betales indskud pr. selvstændig enhed. Der modregnes evt. tidligere betalt indskud. Nye målebrønde monteres og betales af ejerne af ejendommen.
For industri og institutioner, hvor der skal installeres sprinkleranlæg, fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen.
Hvor tilslutning kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation betales omkostningen efter regning.

Gebyrer

Beskrivelse Pris (DKK)
Første rykker grundet for sen betaling ( momsfrit beløb ) 150,00
Anden rykker m/ lukkevarsel ( momsfrit beløb ) 300,00
Lukke /genåbningsgebyr (momsfrit beløb) + evt. faktiske udgifter til entrepenør m.m. 1.500,00
Flytteopgørelse v/ ejerskifte / lejeskifte 250,00
Måleraflæsning v/ ejerskifte / lejeskifte samt bestilt aflæsning 275,00
Målerskifte grundet frostsprængning Efter regning
Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie Efter regning

Er fejlvisningen mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren

Er fejlvisningen større end 4%, betales afprøvningen af vandværket.

Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt.

Alle priser tillægges 25 % moms, dog med undtagelse hvor der angivet med (momsfrit beløb)
Betalingsbetingelser: Netto kontant

Forsynings- og stikledningsbedrag reguleres 1. gang årligt efter DVF indeks for anlægsbidrag.
I øvrigt henvises til gældende Regulativ for Vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune.

Forbrugere under det tidligere Rødhus Vandværk betaler fra d. 01-10-2012 til d. 01-10-2022  kr. 354,00 + moms pr. år som indskud i Hune Vandværk A.M.B.A.

Forbrugere i Rødhus Ferieby skal i en periode på 10 år (gældende fra 2016-2025) i fast afgift betale kr. 1.142,70 + moms pr. år.

Vedtaget på bestyrelsesmøde / generalforsamlingen marts 2020